Filharmonia Warmińsko – Mazurska im. F. Nowowiejskiego w Olsztynie

Filharmonia Warmińsko – Mazurska im. F. Nowowiejskiego w Olsztynie

Obiekt:

Filharmonia Warmińsko – Mazurska im. F. Nowowiejskiego w Olsztynie

Realizacja:

2011-07-13

Architekt:

Pracownia Projektowa CONSULTOR Spólka z o.o.

akustyka: Piotr Pękala, Ewa Więckowska – Kosmala (konsultacje)