Filharmonia Zabrzańska

Filharmonia Zabrzańska

Obiekt:

Filharmonia Zabrzańska

Realizacja:

2010-06-16

Architekt:

RobiProjekt, arch. A. Kozielski

Budynek dawnej biblioteki Donnersmarcków

Sala Koncertowa
liczba miejsc: 200
kubatura akustyczna: 1350 m3