Kino FEMINA, Warszawa

Kino FEMINA, Warszawa

Obiekt:

Kino FEMINA, Warszawa

Realizacja:

1996-08-14

Architekt:

arch. Tadeusz Żera

Pierwszy multipleks z systemem Dolby Stereo w Warszawie i w Europie Wschodniej

4 sale kinowe

Dla potrzeb tego kina stworzono autorskie rozwiązania ustrojów akustycznych pozwalających na wyjątkowy odbiór dźwięku filmowego.

Niestety to już historia. Femina w tej postaci przestała istnieć.