MULTIPLEX Helios – Rzeszów

MULTIPLEX Helios – Rzeszów

Obiekt:

MULTIPLEX Helios – Rzeszów

Architekt:

arch. Radosław Kurzyp

Cztery sale kinowe.

Stworzono nowy schemat konstrukcyjny i akustyczny multipleksu.

Ze względu na bliskość Politechniki Rzeszowskiej jedna z sal kinowych została zaprojektowana jako wielofunkcyjna, kinowo – wykładowa.