Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi

„Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi składa wyrazy uznania pani Ewie Więckowskiej Kosmali wraz z zespołem EWKAkustika pracownia akustyczna Sp z o.o. za profesjonalne wykonanie projektu akustycznego specjalistycznych pomieszczeń ROKEiDM przy al. 1 Maja w Łodzi.
…Zastosowane w obiekcie indywidualnie zaprojektowane, autorskie rozwiązania akustyczne Pani Ewy Więckowskiej – Kosmali dały naszej Akademii Muzycznej wyróżniające się w kraju możliwości pracy naukowej i dydaktycznej.”