Atlas Arena Łódź

„… Pani Ewa Więckowska – Kosmala wykonała w 2008r (…) projekt akustyczny obiektu Hali Wielofunkcyjnej przy al. Bandurskiego 7 w Łodzi o kubaturze 380000 m3 i łącznej widowni na 12 000 osób.
(…) hala widowiskowa charakteryzuje się bardzo dobrymi warunkami dźwiękowymi. Pomimo skomplikowanej architektury i zróżnicowanych funkcji obiektu efekt pracy Pani Ewy Więckowskiej – Kosmali spełnia wszelkie oczekiwania w zakresie funkcjonalności hali widowiskowo – sportowej.
Rzetelne wykonanie projektu daję nam podstawę do polecenia Pani Ewy Więckowskiej – Kosmali z Zespołem jako profesjonalnego projektanta akustyki wnętrz i ochrony przed hałasem.”