Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski

„… Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski potwierdza, ze Pani Ewa Więckowska – Kosmala jest autorką zrealizowanego projektu akustycznego Sali widowiskowej i profesjonalnej pracowni elektroakustycznej w budynku Laboratorium Centrum Sztuki Współczesnej przy Zamku Ujazdowskim w Warszawie.

Powstała sala widowiskowa spełnia wszystkie wymagania akustyczne dla różnorodnych funkcji: koncertowych, spektakli słowno – muzycznych, konferencyjnych i wykładowych, wspomaganych profesjonalną projekcją filmową.

Sala przeznaczona na ca 150 osób została zaprojektowana jako wnętrze akustycznie bezkierunkowe, z dowolną wzajemną konfiguracją między źródłem dźwięku (wykonawcą) i odbiorcą (słuchaczem). Wprowadzono do Sali widowiskowej ca dwudziestu zróżnicowanych typów drewnianych ustrojów akustycznych, pokrytych jednolitym materiałem, rozmieszczonych równomiernie na ścianach i suficie wnętrza na zasadzie szachownicy. Uzyskane we wnętrzu optymalne, zgodne z założeniami właściwości akustyczne stanowią istotny czynnik w tak szerokim wykorzystaniu Sali widowiskowej. Ustroje akustyczne zaprojektowane dla sali i pracowni akustycznej stanowią autorskie rozwiązania Pani Ewy Więckowskiej – Kosmali.
Potwierdzamy iż prace projektowe zostały wykonane terminowo i z należytą starannością. Współpraca przebiegała sprawnie i bezkonfliktowo. Praca Pani Ewy Więckowskiej – Kosmali zasługuje na wystawienie rekomendacji.”