Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Krzysztofa Komedy w Lubaczowie

„…Akustyka Sali sprzyja wykonawcom podczas koncertów jak również podczas nagrań audio i audio-video. Dźwięk jest przejrzysty i klarowny(…) Walory akustyczne Sali dostrzegają także słuchacze, dla których koncerty (nawet przy pełnym stanie publiczności) nie wymagają dodatkowego nagłośnienia.
Zgodnie z naszą opinią, a także wykonawców koncertujących w naszej Sali jest ona jedną z najlepszych w Polsce. Bardzo dobrze brzmią duże zespoły, jak i mniejsze składy kameralne oraz soliści…”