Teatr Impresaryjny

„… Pani Ewa Więckowska – Kosmala jest autorką projektu akustycznego dwóch salach Teatru Impresaryjnego im. W. Gniazdowskiego we Włocławku: dużej sali teatralnej (318 miejsc) oraz sali małych form teatralnych (50 miejsc). (…) Po blisko rocznej eksploatacji obu sal (łącznie ponad 150spektakli) z całą odpowiedzialnością stwierdzam, że praca została wykonana w pełni profesjonalnie. Obie sale, mimo istotnych różnic architektonicznych i materiałowych, posiadają najwyższe parametry akustyczne. Zarówno aktorzy jak i publiczność podkreślają, że dźwięk rozchodzi się w sposób naturalny, nie ma w nim żadnych zniekształceń (odbicia, echa tłumienia), „wypełnia” cała przestrzeń bez nadmiernego wysiłku emisyjnego ze strony aktorów. Zaproponowane prze p. Więckowską – Kosmalę rozwiązania ustrojów akustycznych oraz zastosowane w nich materiały mają przy tym widoczny walor estetyczny i nie ingerują w ogólną koncepcje wystroju obu sal. Warta podkreślenia jest też otwartość p. Więckowskiej – Kosmali na oczekiwania i sugestie użytkownika budynku i umiejętne łączenie ich z wiedzą i doświadczeniem zawodowym. Polecam.”