Zespół Państwowych Szkól Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Bielsku Białej

„… Zaprojektowana Sala mieszcząca 340 miejsc dla publiczności oraz 100m2 estradę koncertową zgodnie z opinią naszą jak i wykonawców koncertujących na tej Sali należy do najlepszych Sal koncertowych pod względem akustyki. Koncertujący w Sali dwukrotnie w bielskiej szkoły muzycznej Kwartet Filharmoników Berlińskich zaliczył tą salę do najlepszych w Europie sal koncertowych pod względem akustycznym. Akustyka tej Sali jest bardzo sprzyjająca dla wykonawców, nagrań audio a przede wszystkim dla słuchaczy.
Jest wspaniale brzmiąca zarówno dla dużych zespołów wykonawczych (orkiestra symfoniczna) jak również zespołów kameralnych i solistów.
Uważamy, że projekt akustyczny tej Sali należy zaliczyć do najlepszych w Polsce.”